dnes je 22.7.2024

Input:

Presunutie aktivít na neziskovú organizáciu

18.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.4 Presunutie aktivít na neziskovú organizáciu

Ing. Alena Zábojová


Otázka:

Spoločnosť s. r. o. založila neziskovú organizáciu a teraz chce presunúť časť svojich aktivít na túto neziskovú organizáciu, ktorá má tieto aktivity v rámci svojich stanov. Môže táto nezisková organizácia brať tieto aktivity ako svoju hlavnú činnosť?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. V zmysle tohto zákona poskytuje všeobecne prospešné služby pre vopred určených a pre všetkých používateľov za rovnakých podmienok, a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej