dnes je 6.12.2021

Input:

Príkaz k výkonu inventarizácie v NO

2.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.9.1.1 Príkaz k výkonu inventarizácie v NO

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Príkaz k výkonu inventarizácie v NO

Príkaz .................................................

k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.201X

Týmto poverujem inventarizačnú komisiu vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov fyzicky i dokladovo v čase od .................... do .................... nasledovne:

Predseda inventarizačnej komisie: .............................................

Fyzická inventúra dlhodobého majetku:

Predseda: .............................................

Člen: .............................................

Člen: .............................................

Fyzická inventúra zásob:

Predseda: .............................................

Člen: .............................................

Člen: