dnes je 4.8.2020

Input:

Príklad k § 65 ods. 6 zákona o DPH

26.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.86 Príklad k § 65 ods. 6 zákona o DPH

Ing. Juraj Válek, PhD.

§ 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

(6) Prirážka cestovnej kancelárie je oslobodená od dane, ak služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb sú poskytované mimo územia Európskej únie. Ak sú služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb poskytované čiastočne mimo územia Európskej únie a čiastočne na území Európskej únie, je oslobodená od dane iba pomerná časť prirážky cestovnej kancelárie vzťahujúca sa na služby poskytované mimo územia Európskej únie.


Cestovná kancelária predala poznávací zájazd do Rakúska v cene 800 eur, pričom cena zájazdu obsahuje obstarané služby ubytovania a stravovania v hoteloch v Rakúsku v sume 500 eur, obstaraná doprava (lodná a autobusová) z Bratislavy do jednotlivých miest v Rakúsku a späť v sume 150 eur.

Keďže všetky obstarané služby cestovného ruchu boli poskytnuté v členských štátoch EÚ základ dane, čiže prirážku cestovnej kancelárie vypočítame 800 – 650 (500 + 150) = 150 eur vrátane dane. Z tejto prirážky odvedie daň z pridanej hodnoty 20 % v sume 25 eur. Ako by postupovala cestovná kancelária ak by predala zájazd do Ruska v cene 1 150 eur? Pričom obstarané služby ubytovania a stravovania v hoteli v Moskve sú 1 000 eur a dopravu si zabezpečil sám zákazník.

Vzhľadom k tomu, že všetky obstarané služby cestovného ruchu boli poskytnuté v treťom štáte, základ dane sa vypočíta nasledovne: 1 150 – 1 000 = 150 eur, pričom takáto prirážka je oslobodená od dane.

Čo by sa zmenilo keby cestovná kancelária predala zájazd do Poľska a Ruska v cene 1 600 eur? Prirážka cestovnej kancelárie by bola 150 eur. Keďže obstarané služby ubytovania a stravovania v hoteloch v Rusku a obstaraná doprava po území Ruska je v celkovej sume 1 200 eur, a obstarané služby ubytovania a