dnes je 28.1.2021

Input:

Príklady účtovania dlhodobého majetku

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.5 Príklady účtovania dlhodobého majetku

Ing. Miriam Majorová PhD. ; Ing. Terézia Urbanová ; Mgr. Jozef Sýkora

MBA

Účtovanie v obci


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Obstaranie DNM dodávateľským spôsobom na základe FA

 

 

8 000

 

 

041

 

 

321

 

 

Náklady súvisiace s obstaraním DNM

 

 

3 000

 

 

041

 

 

321

 

 

Zaradenie DNM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

11 000

 

 

01x

 

 

041

 

 

Obstaranie DNM vlastnou činnosťou

 

 

9 000

 

 

041

 

 

623

 

 

Zaradenie DNM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

9 000

 

 

01x

 

 

041

 

 

Bezodplatne nadobudnutý DNM (dar) od subjektu mimo verejnej správy

 

 

10 000

 

 

041

 

 

384

 

 

Zaradenie DNM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

10 000

 

 

01x

 

 

041

 

 

Bezodplatné odovzdanie ako dar

 

 

20 000

 

 

548

 

 

041

 

 

Predaj nedokončeného DNM

 

 

20 000

 

 

541

 

 

041

 

 

Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DNM

– v prípade škody

– v ostatných prípadoch

 

 

20 000

20 000

 

 

549

548

 

 

041

041

 

 

Manko na nedokončenom DNM

 

 

20 000

 

 

549

 

 

041

 

 

Prebytok na nedokončenom DNM

 

 

20 000

 

 

041

 

 

384

 

 

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej samosprávou


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Obstaranie DNM dodávateľským spôsobom na základe FA

 

 

8 000

 

 

041

 

 

321

 

 

Náklady súvisiace s obstaraním DNM

 

 

3 000

 

 

041

 

 

321

 

 

Zaradenie DNM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

11 000

 

 

01x

 

 

041

 

 

Obstaranie DNM vlastnou činnosťou

 

 

9 000

 

 

041

 

 

623

 

 

Zaradenie DNM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

9 000

 

 

01x

 

 

041

 

 

Bezodplatne nadobudnutý DNM (dar) od subjektu mimo verejnej správy

 

 

10 000

 

 

041

 

 

384

 

 

Zaradenie DNM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

10 000

 

 

01x

 

 

041

 

 

Technické zhodnotenie DNM – modernizácia DNM

– dodávateľským spôsobom

– vlastnou činnosťou

 

 

6 000

6 000

 

 

041

041

 

 

321

623

 

 

 

 

 

 

Predaj nedokončeného DNM

 

 

20 000

 

 

541

 

 

041

 

 

Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DNM

– v prípade škody

– v ostatných prípadoch

 

 

20 000

20 000

 

 

549

548

 

 

041

041

 

 

Manko na nedokončenom DNM

 

 

20 000

 

 

549

 

 

041

 

 

Prebytok na nedokončenom DNM

 

 

20 000

 

 

041

 

 

384

 

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej samosprávou


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Obstaranie DNM dodávateľským spôsobom na základe FA

 

 

8 000

 

 

041

 

 

321

 

 

Náklady súvisiace s obstaraním DNM

 

 

3 000

 

 

041

 

 

321

 

 

Zaradenie DNM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

11 000

 

 

01x

 

 

041

 

 

Obstaranie DNM vlastnou činnosťou

 

 

9 000

 

 

041

 

 

623

 

 

Zaradenie DNM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

9 000

 

 

01x

 

 

041

 

 

Bezodplatne nadobudnutý DNM (dar) od subjektu mimo verejnej správy

 

 

10 000

 

 

041

 

 

384

 

 

Zaradenie DNM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

10 000

 

 

01x

 

 

041

 

 

Technické zhodnotenie DNM – modernizácia DNM

– dodávateľským spôsobom

– vlastnou činnosťou

 

 

6 000

6 000

 

 

041

041

 

 

321

623

 

 

 

 

 

 

Predaj nedokončeného DNM

 

 

20 000

 

 

541

 

 

041

 

 

Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DNM

– v prípade škody

– v ostatných prípadoch

 

 

20 000

20 000

 

 

549

548

 

 

041

041

 

 

Manko na nedokončenom DNM

 

 

20 000

 

 

549

 

 

041

 

 

Prebytok na nedokončenom DNM

 

 

20 000

 

 

041

 

 

384

 

 

Príklad účtovania dlhodobého hmotného majetku

Účtovanie v obci


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Obstaranie DHM dodávateľským spôsobom na základe FA

 

 

8 000

 

 

042

 

 

321

 

 

Náklady súvisiace s obstaraním DHM

 

 

3 000

 

 

042

 

 

321

 

 

Zaradenie DHM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

11 000

 

 

02x

 

 

042

 

 

Obstaranie DHM vlastnou činnosťou

 

 

9 000

 

 

042

 

 

624

 

 

Zaradenie DHM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

9 000

 

 

02x

 

 

042

 

 

Bezodplatne nadobudnutý odpisovaný DHM (dar) od subjektu mimo verejnej správy

 

 

10 000

 

 

042

 

 

384

 

 

Zaradenie DHM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

10 000

 

 

02x

 

 

042

 

 

Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný DHM (dar) od subjektu mimo verejnej správy

 

 

10 000

 

 

042

 

 

648

 

 

Zaradenie neodpisovaného DHM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

10 000

 

 

03x

 

 

042

 

 

Technické zhodnotenie DHM

– dodávateľským spôsobom

– vlastnou činnosťou

 

 

6 000

6 000

 

 

042

042

 

 

321

624

 

 

 

 

 

 

 

Obstaranie DHM za účelom jeho predaja po vykonaní technického zhodnotenia na základe FA od dodávateľa

 

 

10 000

 

 

042

 

 

321

 

 

Vykonané technické zhodnotenie na obstaranom DHM

– dodávateľským spôsobom

– vlastnou činnosťou

 

 

20 000

20 000

 

 

042

042

 

 

321

624

 

 

Predaj DHM po vykonaní technického zhodnotenia

 

 

50 000

 

 

541

 

 

042

 

 

Úroky z úverov na financovanie DHM, ak sa ÚJ rozhodla, že do času uvedenia majetku do užívania budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny

 

 

20 000

 

 

042

 

 

461, 231

 

 

Technická rekultivácia pozemkov vykonaná

– dodávateľským spôsobom

– vlastnou činnosťou

 

 

20 000

20 000

 

 

042

042

 

 

321

624

 

 

Zaradenie technickej rekultivácie do užívania

– ak je súčasť obstarávacej ceny stavieb

– ak sa považuje za technické zhodnotenie pozemkov

– ak nie je súčasťou obstarávacej ceny DHM

 

 

40 000

40 000

40 000

 

 

021

031

029

 

 

042

042

042

 

 

Bezodplatné odovzdanie ako dar

 

 

20 000

 

 

548

 

 

042

 

 

Predaj nedokončeného DHM

 

 

20 000

 

 

541

 

 

042

 

 

Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM

– v prípade škody (napr. zrušenie prác na príprave a rozostavaní obstarávaného DHM)

– v ostatných prípadoch (napr. nepotrebná projektová dok.)

 

 

20 000

20 000

 

 

549

548

 

 

042

042

 

 

Manko na nedokončenom DHM

 

 

20 000

 

 

549

 

 

042

 

 

Prebytok na nedokončenom odpisovanom DHM

 

 

20 000

 

 

042

 

 

384

 

 

Materiál získaný zo zrušenej investície ocenený v úžitkovej hodnote

– pred odpisom zrušenej investície

– po odpise zrušenej investície

 

 

10 000

10 000

 

 

112

112

 

 

042

648

 

 

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej samosprávou


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Obstaranie DHM dodávateľským spôsobom na

základe FA

 

 

8 000

 

 

042

 

 

321

 

 

Náklady súvisiace s obstaraním DHM

 

 

3 000

 

 

042

 

 

321

 

 

Zaradenie DHM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

11 000

 

 

02x

 

 

042

 

 

Obstaranie DHM vlastnou činnosťou

 

 

9 000

 

 

042

 

 

624

 

 

Zaradenie DHM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania …

 

 

9 000

 

 

02x

 

 

042

 

 

Bezodplatne nadobudnutý odpisovaný DHM (dar) od subjektu mimo verejnej správy

 

 

10 000

 

 

042

 

 

384

 

 

Zaradenie DHM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania …

 

 

10 000

 

 

02x

 

 

042

 

 

Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný DHM (dar) od subjektu mimo verejnej správy

 

 

10 000

 

 

042

 

 

355

 

 

Zaradenie neodpisovaného DHM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania …

 

 

10 000

 

 

03x

 

 

042

 

 

Technické zhodnotenie DHM

– dodávateľským spôsobom

– vlastnou činnosťou

 

 

6 000

6 000

 

 

042

042

 

 

321

624

 

 

 

 

 

 

Obstaranie DHM za účelom jeho predaja po vykonaní technického zhodnotenia na základe FA od dodávateľa

 

 

10 000

 

 

042

 

 

321

 

 

Vykonané technické zhodnotenie na obstaranom DHM

– dodávateľským spôsobom

– vlastnou činnosťou

 

 

20 000

20 000

 

 

042

042

 

 

321

624

 

 

Predaj DHM po vykonaní technického zhodnotenia

 

 

50 000

 

 

541

 

 

042

 

 

Technická rekultivácia pozemkov vykonaná

– dodávateľským spôsobom

– vlastnou činnosťou

 

 

20 000

20 000

 

 

042

042

 

 

321

624

 

 

Zaradenie technickej rekultivácie do užívania

– ak je súčasť obstarávacej ceny stavieb

– ak sa považuje za technické zhodnotenie pozemkov

– ak nie je súčasťou obstarávacej ceny DHM

 

 

40 000

40 000

40 000

 

 

021

031

029

 

 

042

042

042

 

 

Predaj nedokončeného DHM

 

 

20 000

 

 

541

 

 

042

 

 

Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM

– v prípade škody (napr. zrušenie prác na príprave a rozostavaní obstarávaného DHM)

– v ostatných prípadoch (napr. nepotrebná projektová dok.)

 

 

20 000

20 000

 

 

549

548

 

 

042

042

 

 

Manko na nedokončenom DHM

 

 

20 000

 

 

549

 

 

042

 

 

Prebytok na nedokončenom odpisovanom DHM

 

 

20 000

 

 

042

 

 

384

 

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej samosprávou


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Obstaranie DHM dodávateľským spôsobom na

základe FA

 

 

8 000

 

 

042

 

 

321

 

 

Náklady súvisiace s obstaraním DHM

 

 

3 000

 

 

042

 

 

321

 

 

Zaradenie DHM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania …

 

 

11 000

 

 

02x

 

 

042

 

 

Obstaranie DHM vlastnou činnosťou

 

 

9 000

 

 

042

 

 

624

 

 

Zaradenie DHM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania …

 

 

9 000

 

 

02x

 

 

042

 

 

Bezodplatne nadobudnutý odpisovaný DHM (dar) od subjektu mimo verejnej správy

 

 

10 000

 

 

042

 

 

384

 

 

Zaradenie DHM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania …

 

 

10 000

 

 

02x

 

 

042

 

 

Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný DHM (dar) od subjektu mimo verejnej správy

 

 

10 000

 

 

042

 

 

648

 

 

Zaradenie neodpisovaného DHM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania …

 

 

10 000

 

 

03x

 

 

042

 

 

Technické zhodnotenie DHM

– dodávateľským spôsobom

– vlastnou činnosťou

 

 

6 000

6 000

 

 

042

042

 

 

321

624

 

 

Obstaranie DHM za účelom jeho predaja po vykonaní technického zhodnotenia na základe FA od

dodávateľa

 

 

10 000

 

 

042

 

 

321

 

 

Vykonané technické zhodnotenie na obstaranom DHM

– dodávateľským spôsobom

– vlastnou činnosťou

 

 

20 000

20 000

 

 

042

042

 

 

321

624

 

 

Predaj DHM po vykonaní technického zhodnotenia

 

 

50 000

 

 

541

 

 

042

 

 

Technická rekultivácia pozemkov vykonaná

– dodávateľským spôsobom

– vlastnou činnosťou

 

 

20 000

20 000

 

 

042

042

 

 

321

624

 

 

Zaradenie technickej rekultivácie do užívania

– ak je súčasť obstarávacej ceny stavieb

– ak sa považuje za technické zhodnotenie pozemkov

– ak nie je súčasťou obstarávacej ceny DHM

 

 

40 000

40 000

40 000

 

 

021

031

029

 

 

042

042

042

 

 

Predaj nedokončeného DHM

 

 

20 000

 

 

541

 

 

042

 

 

Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM

– v prípade škody (napr. zrušenie prác na príprave

a rozostavaní obstarávaného DHM)

– v ostatných prípadoch (napr. nepotrebná projektová dok.)

 

 

20 000

20 000

 

 

549

548

 

 

042

042

 

 

Manko na nedokončenom DHM

 

 

20 000

 

 

549

 

 

042

 

 

Prebytok na nedokončenom odpisovanom DHM

 

 

20 000

 

 

042

 

 

384

 

 

Príklad účtovania dlhodobého finančného majetku v obci


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Obstaranie dlhodobého finančného majetku kúpou

– cena obstarania

– náklady súvisiace s obstaraním

 

 

1 000

500

 

 

043

043

 

 

321,325

321,325

 

 

Zaradenie dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene

 

 

1 500

 

 

06x

 

 

043

 

 

Obstaranie dlhodobého finančného majetku upísaním

 

 

1 500

 

 

043

 

 

367

 

 

Zaradenie dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene

 

 

1 500

 

 

06x

 

 

043

 

 

Postup účtovania poskytnutia rôznych typov preddavkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Účtovanie v obci – preddavok poskytnutý z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu

 

 

MD

 

 

D

 

 

Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok na základe zmluvy

z bankového účtu

 

 

052

 

 

221

 

 

Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý hmotný majetok

 

 

042

 

 

321

 

 

Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom

 

 

321

 

 

052

 

 

Úhrada nedoplatku za dlhodobý hmotný majetok z bankového účtu na základe faktúra

 

 

321

 

 

221

 

 

Zaradenie majetku do užívania

 

 

02x

 

 

042

 

 

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného

 

 

551

 

 

08x

 

 

Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok na základe zmluvy

priamo z úveru

 

 

052

 

 

461, 231

 

 

Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý hmotný majetok

 

 

042

 

 

321

 

 

Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom

 

 

321

 

 

052

 

 

Úhrada nedoplatku za dlhodobý hmotný majetok priamo z úveru na základe faktúry

 

 

321

 

 

461, 231

 

 

Účtovanie v obci – preddavok poskytnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu


Popis účtovného prípadu

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijatý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

 

 

221

 

 

357

 

 

Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotného majetok na základe zmluvy z bankového účtu

 

 

052

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

357

 

 

384

 

 

Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý hmotný majetok

 

 

042

 

 

321

 

 

Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom

 

 

321

 

 

052

 

 

Úhrada nedoplatku za dlhodobý hmotný majetok z bankového účtu na základe faktúry

 

 

321

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

357

 

 

384

 

 

Zaradenie majetku do užívania

 

 

02x

 

 

042

 

 

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

 

 

551

 

 

08x

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k dlhodobému hmotnému majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov

 

 

384

 

 

694

 

 

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom – preddavok poskytnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu


Popis účtovného prípadu

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijatý kapitálový transfer prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu na výdavkový rozpočtový účet

 

 

222

 

 

357

 

 

Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok na základe zmluvy z výdavkového rozpočtového účtu

 

 

052

 

 

222

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

357

 

 

384

 

 

Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý hmotný majetok

 

 

042

 

 

321

 

 

Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom

 

 

321

 

 

052

 

 

Úhrada nedoplatku za dlhodobý hmotný majetok z výdavkového rozpočtového účtu na základe faktúry

 

 

321

 

 

222

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

357

 

 

384

 

 

Zaradenie majetku do užívania

 

 

02x

 

 

042

 

 

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

 

 

551

 

 

08x

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k dlhodobému hmotnému majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov

 

 

384

 

 

694

 

 

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom – preddavok poskytnutý z prostriedkov zriaďovateľa


Popis účtovného prípadu

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa na výdavkový rozpočtový účet

 

 

222

 

 

354

 

 

Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok na základe zmluvy z výdavkového rozpočtového účtu

 

 

052

 

 

222

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

354

 

 

355

 

 

Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý hmotný majetok

 

 

042

 

 

321

 

 

Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom

 

 

321

 

 

052

 

 

Úhrada nedoplatku za dlhodobý hmotný majetok z výdavkového rozpočtového účtu na základe faktúry

 

 

321

 

 

222

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

354

 

 

355

 

 

Zaradenie majetku do užívania

 

 

02x

 

 

042

 

 

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

 

 

551

 

 

08x

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k dlhodobému hmotnému majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

355

 

 

692

 

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom – preddavok poskytnutý z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu

 

 

MD

 

 

D

 

 

Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok na základe zmluvy z bankového účtu

 

 

052

 

 

221

 

 

Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý hmotný majetok

 

 

042

 

 

321

 

 

Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom

 

 

321

 

 

052

 

 

Úhrada nedoplatku za dlhodobý hmotný majetok z bankového účtu na základe faktúry

 

 

321

 

 

221

 

 

Zaradenie majetku do užívania

 

 

02x

 

 

042

 

 

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

 

 

551

 

 

08x

 

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom – preddavok poskytnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu


Popis účtovného prípadu

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijatý kapitálový transfer prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu na bankový účet

 

 

221

 

 

357

 

 

Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok na základe zmluvy z bankového účtu

 

 

052

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

357

 

 

384

 

 

Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý hmotný majetok

 

 

042

 

 

321