Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Registrácia objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2 Registrácia objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Mgr. Martina Galabová

Elektronický kontraktačný systém (EKS) a jeho funkcionalita Elektronické trhovisko (ET) sú pre všetkých používateľov dostupné na internetových adresách www.eks.sk a www.minv.sk.

Ako som uvádzala v predchádzajúcom článku, používateľom EKS a ET môže byť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá pri ich používaní vystupuje ako Objednávateľ, Dodávateľ alebo Verejnosť (odborná i laická). EKS zároveň umožňuje, aby jedna osoba bola registrovaná ako viacero typov používateľov.

Aby sa takáto osoba stala aktívnym používateľom EKS, je nevyhnutné, aby vykonala svoju registráciu a boli jej pridelené prihlasovacie údaje.

Pokiaľ má takáto osoba záujem registrovať sa ako viacero typov používateľov (napr. ako Objednávateľ a Verejnosť, ako Verejnosť a Dodávateľ resp. Objednávateľ a Dodávateľ), je potrebné vykonať registráciu pre každý typ používateľa samostatne. Opakovanú registráciu jednej osoby pre rovnaký typ používateľa však systém neumožňuje. EKS vedie registre používateľov (Objednávatelia, Dodávatelia), ktoré sú verejne dostupné na stránke EKS, funkcionalite ET.

Predmetom tohto článku bude priblížiť postup registrácie osoby ako Objednávateľa. Objednávateľ je verejný obstarávateľ (osoba § 7 zákona č. 343/2015 Z. z.), osoba podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. alebo akákoľvek iná osoba, ktorá dobrovoľne používa ET na zadávanie zákaziek. Bližšie informácie o Objednávateľovi sú uvedené v článku predstavujúcom EKS, ET a jednotlivé typy používateľov.

Pre účely vysvetlenia postupu registrácie Objednávateľa budem v tomto článku používať všeobecný pojem „Objednávateľ“, a to aj v prípade, ak ide o osobu ešte nezaregistrovanú.

Postup pri registrácii Objednávateľa:

Registrovať Objednávateľa je možné na úvodnej obrazovke EKS. V pravej časti obrazovky sa nachádza záložka „Registrácia“, v ktorej je potrebné zvoliť možnosť „Registrovať objednávateľa“.

Následne je nevyhnutné vyplniť tento Registračný formulár objednávateľa:

Údaje, ktoré sú označené hviezdičkou sú povinné.

Pri vypĺňaní údajov registračného formulára postupuje Objednávateľ podľa nápovedy, ktorá sa zobrazí pri kliknutí na modrý otáznik, nachádzajúci sa pri jednotlivých poliach formulára. Po vyplnení povinných a nepovinných údajov v registračnom formulári a pred ukončením registrácie Objednávateľa je potrebné overenie, t. j. Objednávateľ opíše do prázdneho poľa text z obrázka.

Po vyplnení registračného formulára nasleduje autentifikácia, pri ktorej Objednávateľ vyplní nasledovný formulár:

V časti „Autentifikačné údaje“ Objednávateľ zadá svoje prihlasovacie heslo, t. j. prístupové heslo, ktoré bude potrebovať pre ďalšie prihlásenie sa do EKS. Heslo je potrebné si uschovať pre ďalšiu prácu so systémom.

V rámci tohto formulára je ešte možné vrátiť sa do časti „Registračný formulár objednávateľa“ (v prípade potreby doplnenia alebo opravy už vyplnených údajov) alebo pokračovať ďalej odoslaním žiadosť o registráciu.

Po odoslaní žiadosti o registráciu sa Objednávateľovi zobrazí výsledok podania žiadosti o registráciu.

Po podaní žiadosti o registráciu Objednávateľa sa vykoná zaslanie jednorazových prihlasovacích údajov do vlastných rúk Objednávateľa, ktoré vygeneruje systém EKS.

Následne budú tieto jednorazové prihlasovacie údaje listom do vlastných rúk doručené štatutárnemu zástupcovi Objednávateľa (v lehote asi jeden týždeň).

Po doručení jednorazových prihlasovacích údajov Objednávateľ dokončí svoju registráciu prihlásením sa do systému a zadaním overovacích údajov. Postup je nasledovný:

V pravej časti úvodnej obrazovky EKS je záložka „Prihlásenie“. V tejto záložke je potrebné zvoliť možnosť „Prihlásenie používateľa“ a následne vyplniť prihlasovacie údaje Objednávateľa.

Do poľa „Objednávateľ“ sa zadá obchodné meno príslušného Objednávateľa.

Používateľské meno je prihlasovací login, ktorý bol Objednávateľovi pridelený pri žiadosti o registráciu a ktorý nie je možné zmeniť.

Ako prihlasovacie heslo Objednávateľ použije heslo, ktoré si nadefinoval pri vypĺňaní časti „Autentifikačné údaje“.

Po vyplnení všetkých údajov si Objednávateľ vyberie možnosť „Prihlásiť sa“ a následne sa mu zobrazí pole na potvrdenie registrácie.

Posledným krokom je potvrdenie registrácie Objednávateľa prostredníctvom príslušného formulára.

Po prihlásení sa Objednávateľ zadá do formulára jednorazové prihlasovacie heslo, ktoré mu bolo zaslané listom do vlastných rúk, a  zvolí možnosť „Overiť“.

Po potvrdení registrácie sa Objednávateľovi zobrazí potvrdenie o úspešnom dokončení

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: