dnes je 4.6.2020

Input:

Registrácia verejnosti v rámci elektronického trhoviska

4.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4 Registrácia verejnosti v rámci elektronického trhoviska

Mgr. Martina Galabová

Posledným typom používateľa Elektronického trhoviska (ET) je Verejnosť. Verejnosťou v rámci ET je akákoľvek osoba, ktorá ho používa v súvislosti s procesmi v oblasti verejného obstarávania. Takáto osoba napr. môže vytvárať a/alebo rozporovať opisné formuláre, sledovať jednotlivé registre ET ako aj proces zadávania zákaziek na ET.

Pre účely vysvetlenia postupu registrácie verejnosti budem v tomto článku používať všeobecný pojem „Verejnosť”, a to aj v prípade, ak ide o osobu ešte nezaregistrovanú.

Postup pri registrácii Verejnosti:

Registrovať Verejnosť je možné na úvodnej obrazovke Elektronického kontraktačného systému (EKS). V pravej časti obrazovky sa nachádza záložka „Registrácia”, v ktorej sa zvolí možnosť „Registrovať verejnosť”.

Následne je nevyhnutné vyplniť tento Registračný formulár verejnosti:

Po vyplnení povinných a nepovinných údajov v registračnom formulári a pred ukončením registrácie Verejnosti je potrebné overenie, t. j. osoba (Verejnosť) opíše do prázdneho poľa text z obrázka.

Registrácia Verejnosti sa ukončí odoslaním žiadosti o registráciu. Následne budú na zadanú emailovú adresu osoby (Verejnosti) zaslané prihlasovacie sa údaje, prostredníctvom ktorých sa bude osoba (Verejnosť) prihlasovať na účely používania EKS a ET.

Od 21. 4. 2017 je vďaka pridanej funkcionalite možná registrácia všetkých typov používateľov (teda aj