dnes je 27.11.2022

Input:

Registratúrny plán (štruktúra)

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.19.3 Registratúrny plán (štruktúra)

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

A. AGENDA RIADENIA

AA valné zhromaždenie

01. rokovací poriadok A-10,

02. zápisnice z rokovaní aj s prílohami (pozvánka, prezenčná listina, A-10, program, materiály),

03. zápisnice z rokovaní na iných organizačných celkoch spoločnosti 10,

04. zoznamy akcionárov A-10.

AB predstavenstvo a dozorná rada

01. rokovacie poriadky A-10,

02. zápisnice z rokovaní predstavenstva a jeho orgánov aj s prílohami A-10,

03. zápisnice z rokovaní dozornej rady aj s prílohami A-10,

04. správy o podnikateľskej činnosti, stave majetku a zámeroch, ročné A-10,

05. zápisnice z rokovaní predstavenstva, jeho orgánov a dozornej rady 10,

na iných organizačných celkoch spoločnosti.

AC konatelia

01. rozhodnutia