dnes je 29.9.2023

Input:

Rozsah výkonu funkcie starostu a jeho plat

24.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.1 Rozsah výkonu funkcie starostu a jeho plat

Ing. Mikuláš Hamuľák

O rozsahu úväzku starostu obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Táto právomoc vyplýva obecnému zastupiteľstvu z § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, a okrem iného je obecnému zastupiteľstvu vyhradené právo určiť plat starostu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Počas funkčného obdobia môže obecné zastupiteľstvo zmeniť rozsah výkonu funkcie starostu obce iba na návrh starostu. Účelom predmetného ustanovenia je zvýšiť právnu istotu pre potenciálnych záujemcov o výkon funkcie starostu v danej obci, t. j. zabezpečiť aby v dostatočnom časovom predstihu pred konaním komunálnych volieb bol záväzne určený úväzok starostu na celé