dnes je 27.10.2020

Input:

Skúšobná doba pri opätovne uzatvorených pracovných pomeroch na dobu určitú v roku 2020

9.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.09.2.3 Skúšobná doba pri opätovne uzatvorených pracovných pomeroch na dobu určitú v roku 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Zamestnanec mal uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú jeden rok. Pracovný pomer skončil k 31. 7. 2020 v skúšobnej dobe po 1 a pol mesiaci. Od 1. 10. 2020 bude znova uzatvorený PP na dobu určitú. Môže by opätovne dohodnutá skúšobná doba 3 mesiace?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná. Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu. Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

Pohľad autora na problematiku:

Všeobecne platí, že skúšobná doba nemusí byť dohodnutá, alebo môže byť dohodnutá kratšia skúšobná doba, ako stanovuje zákon. Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu, v tomto