dnes je 5.12.2021

Input:

Smernica o archivácii účtovných písomností a záznamov v NO

27.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.11.2 Smernica o archivácii účtovných písomností a záznamov v NO

Ing. Jana Vršková; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:  
Názov internej smernice: Archivácia účtovných písomností a záznamov 
Poradové číslo smernice:  
Vypracoval:  
Schválil:  
Dátum vyhotovenia internej smernice:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť internej smernice:  
Prílohy:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Povinnosť archivácie pre všetky subjekty vyplýva z ustanovení § 35 a 36 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zaoberajú podrobnosťami o úschove a ochrane účtovnej dokumentácie a následne o jej vyradení.

Článok II

Ochrana a úschova účtovnej dokumentácie

Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, zničeniu alebo poškodeniu.