dnes je 6.12.2021

Input:

Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov a rozdiele majetku a záväzkov v NO

23.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.9.1 Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov a rozdiele majetku a záväzkov v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:  
Názov internej smernice: Inventarizácia majetku a záväzkov 
Poradové číslo smernice:  
Vypracoval:  
Schválil:  
Dátum vyhotovenia internej smernice:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť internej smernice:  
Prílohy:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

V nadväznosti na § 6 ods. 3, § 26, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je účtovná jednotka povinná vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Inventúrou sa zisťuje skutočný stav majetku a záväzkov a ich rozdiel.

Pri inventarizácii sa porovnáva, či stav majetku a záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov,