dnes je 15.8.2022

Input:

Smernica o pravidlách vstupu zamestnancov, návštevníkov a iných fyzických osôb do objektu spoločnosti

29.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.22.3 Smernica o pravidlách vstupu zamestnancov, návštevníkov a iných fyzických osôb do objektu spoločnosti

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Pravidlá vstupu zamestnancov, návštevníkov a iných fyzických osôb do objektu spoločnosti   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

(Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr.:) ............ (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa, IČO ) ..... dňa........... vydal:

Smernicu č. ............

Pravidlá vstupu zamestnancov, návštevníkov a iných fyzických osôb do objektu spoločnosti

Článok I

1.