dnes je 15.8.2022

Input:

Smernica o protipožiarnej hliadke pracoviska

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.1 Smernica o protipožiarnej hliadke pracoviska

DpT. Bohumír Brettschneider; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.

Stiahnuť dokument

Protipožiarna hliadka pracoviska plní úlohy protipožiarnej hliadky právnickej osoby.

Ostatní zamestnanci, ktorí nie sú zaradení v protipožiarnej hliadke, vykonávajú do príchodu hasičskej jednotky záchranné a hasiace práce podľa pokynov vedúceho protipožiarnej hliadky, prinášajú hasiace prostriedky, pomáhajú pri evakuácii osôb, zvierat a vecí.

Dátum vyhotovenia: 20XX-??-??.

Vyhotovil: Technik požiarnej ochrany....................................................................................................

Titul, meno, priezvisko a jeho podpis

Dátum schválenia / účinnosti od: 20XX-??-??.

Schválil: .................................................................................................

Vedúci zamestnanec