dnes je 8.12.2023

Input:

Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu v NO

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.7.2 Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Tvorba a použitie sociálneho fondu    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok I Všeobecné ustanovenia

Táto smernica sa riadi ustanoveniami zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, Opatrením MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky v znení neskorších predpisov, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a v znení neskorších

Najnovšie články
viac článkov