dnes je 8.12.2023

Input:

Smernica o tvorbe a používaní rezerv a opravných položiek v NO

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.6.1 Smernica o tvorbe a používaní rezerv a opravných položiek v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Smernica o tvorbe a používaní rezerv a opravných položiek    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok I Všeobecné ustanovenia

Účtovná jednotka pri tvorbe a používaní rezerv a opravných položiek postupuje podľa:

- Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- Opatrenia MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné

Najnovšie články
viac článkov