dnes je 5.12.2021

Input:

Smernica o zásadách účtovania a evidencii zásob v NO

22.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.3.1 Smernica o zásadách účtovania a evidencii zásob v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Spôsob účtovania zásob a ich evidencie 
Poradové číslo smernice:    
Vypracoval:    
Schválil:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť internej smernice:    
Prílohy:    

Článok I

Vymedzenie zásob

Za zásoby sú v účtovnej jednotke považované:

- materiál,

Materiálom rozumieme kancelárske potreby, drobné reklamné predmety, materiál zabezpečujúci drobné opravy budovy, PHM, obaly, ochranné pracovné prostriedky, drobný dlhodobý hmotný majetok v ocenení do ............ €, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým majetkom.

- nedokončená výroba,

Nedokončenou výrobou sú produkty, ktoré už prešli jedným