dnes je 8.12.2023

Input:

Smernica o zásadách účtovania dlhodobého majetku v NO

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.2.3 Smernica o zásadách účtovania dlhodobého majetku v NO

Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Spôsob účtovania a evidencie dlhodobého majetku    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok IVšeobecné ustanovenia

Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok je vymedzený Opatrením MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na osobitné predpisy, a

Najnovšie články
viac článkov