dnes je 15.8.2022

Input:

Smernica o zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených vecí

29.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.22.1 Smernica o zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených vecí

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Vnútorný predpis o zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených vecí   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

(Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr.:) ..... (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa ) ..... po predchádzajúcom prerokovaní so zástupcami zamestnancov podľa § 229 ods. 4 písm. b) ZP dňa...........vydala:

......................... (uvedie sa plný názov zamestnávateľa - napr. akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a pod., vrátane adresy