dnes je 8.12.2023

Input:

Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a obci

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.12.1 Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a obci

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov    
Poradové číslo smernice:         
Vypracoval:         
Schválil:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Platnosť internej smernice:         
Prílohy:         

Článok IPrávna úprava

Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov ukladá účtovným jednotkám § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších

Najnovšie články
viac článkov