dnes je 6.12.2021

Input:

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov v NO

19.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.11.1 Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov v NO

Ing. Jana Vršková; PhDr. Jozef Sýkora, MBA,

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:  
Názov internej smernice: Obeh účtovných dokladov 
Poradové číslo smernice:  
Vypracoval:  
Schválil:  
Dátum vyhotovenia internej smernice:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť internej smernice:  
Prílohy:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Táto smernica sa riadi ustanoveniami zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Opatrením MF SR zo 14.11.2007 č. MF 24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov. Ustanovuje postup pri spracovaní obehu účtovných dokladov v jednotlivých organizačných útvaroch spoločnosti a