dnes je 8.12.2023

Input:

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov v NO

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.11.1 Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Obeh účtovných dokladov    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok I Všeobecné ustanovenia

Táto smernica sa riadi ustanoveniami zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Opatrením MF SR zo 14.11.2007 č. MF 24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení aktuálneho Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej

Najnovšie články
viac článkov