dnes je 27.11.2022

Input:

Smernica zamestnávateľa o úprave konta pracovného času pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

28.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5.6 Smernica zamestnávateľa o úprave konta pracovného času pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov smernice   Dohoda zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov o úprave konta pracovného času pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa - § 142 ZP a § 87a ZP   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

......... (Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr.:)............ (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa)..... po dohode so zástupcami zamestnancov ......... ( uviesť napr. príslušný odborový orgán)..... dňa