dnes je 22.7.2024

Input:

Spôsob účtovania zásob v malej obci

21.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.7 Spôsob účtovania zásob v malej obci

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

Sme malá obec a v priebehu roka máme minimum operácií súvisiacich so zásobami. Môžeme používať spôsob B účtovania zásob?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36.

Pohľad autora na problematiku:

Podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v znení opatrenia č. MF/014915/2023-361 spôsob B účtovania zásob môžu uplatniť účtovné jednotky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom. Obce majú povinnosť auditu, a teda nemôžu použiť spôsob B účtovania zásob.