Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Štátna služba nadčas a súvisiace príplatky

7.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonávanie štátnej služby nadčas je vykonávanie štátnej služby v určitom čase, a to v čase mimo rozvrhu ustanoveného týždenného služobného času určeného v služobnom úrade. V súvislosti s predmetom príspevku je nevyhnutné na úvod poznamenať, že štátnemu zamestnancovi patrí za vykonanú štátnu službu nadčas predovšetkým náhradné voľno. Uvedené konštatovanie vyplýva z prvej vety ustanovenia § 94 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o štátnej službe“). Pritom platí, že štátnemu zamestnancovi sa poskytne náhradné voľno za predpokladu, že tomu nebráni naliehavý záujem služobného úradu v súvislosti s vykonávaním štátnej služby. Toto náhradné voľno sa poskytne najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov po vykonaní štátnej služby nadčas.

Za dobu, keď sa štátnemu zamestnancovi poskytlo náhradné voľno za štátnu službu nadčas, patrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat (uvedené však neplatí pre vedúceho úradu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii). Ak služobný úrad v odôvodnenom prípade štátnemu zamestnancovi neposkytne náhradné voľno najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov po vykonaní štátnej služby nadčas, potom musí poskytnúť oprávnenému štátnemu zamestnancovi príplatok za štátnu službu nadčas.

V prípade teda, že sa neposkytuje náhradné voľno ale príplatok za štátnu službu nadčas, patrí takémuto zamestnancovi za každú hodinu štátnej služby nadčas plat v sume príslušnej časti funkčného platu priznaného v čase štátnej služby nadčas zvýšená o 30 %, pričom ak by išlo naviac o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60 %.

Ďalej je nevyhnutné pripomenúť, že ak by k výkonu štátnej služby nadčas došlo v noci, v sobotu, v nedeľu a vo sviatok, patria štátnemu zamestnancovi aj nasledujúce príplatky:

  • príplatok za štátnu službu v noci,

  • príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu a

  • príplatok za štátnu službu vo sviatok.

Čo je však v súvislosti s uvedenou problematikou dôležité, je skutočnosť, že všetky uvedené príplatky patria štátnemu zamestnancovi aj vtedy, ak sa mu za štátnu službu nadčas poskytlo náhradné voľno.

Príklad

Štátny zamestnanec XY vymenovaný do funkcie odborný radca na

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: