dnes je 5.7.2020

Input:

Trendy v HR v roku 2020

19.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.1 Trendy v HR v roku 2020

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert.,

Pozrite sa, aké trendy nás podľa odborníkov v HR čakajú v roku 2020

Pokrok sa nezastavuje a rok 2020 sa spája s vývojom technológií. Zmeny sa dajú očakávať aj v HR, ale hlavná bude stále spokojnosť zamestnancov.

Aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov sa spoločnostiam oplatí sledovať trendy a pripraviť sa na možné zmeny. Technologických inovácií a automatizácií je celý rad, ale existuje aj veľa firiem, ktoré budú naopak vyhľadávať tradičné spôsoby, ako nájsť kvalitných ľudí.

Personalistika potrebuje zmeny

So zmenami a trendami sa priebežne stretávajú všetky odbory a HR samozrejme nie je výnimkou. Odborníci sa však zhodujú, že práve tu sú zmeny extrémne pomalé, a pritom by boli potrebné. Vyladenie a vybalansovanie potrieb firiem a zamestnancov a využitia IT technológií sú dve oblasti, kde vnímame veľký potenciál pre zlepšenie. Konkurenčný boj na trhu práce núti firmy inovovať a zamyslieť sa nad tým, že tak, ako to robili posledných 10 rokov, už teraz nemusí stačiť.

Okrem technologických noviniek sa bude v roku 2020 v personalistike aj naďalej klásť dôraz na employer branding a HR marketing. Pôjde teda o prácu na budovanie značky zamestnávateľa, čo je konzistentný proces. Samozrejme stále bude dôležité byť videný, a to nielen prostredníctvom inzerátov, webových stránok alebo sociálnych sietí. Veľa vidíme potenciál v zapojení sa do aktívneho života v lokalite, kde firmy pôsobia. Kto bude videný nielen na billboardoch, ale predovšetkým svojimi činmi, bude vo výhode.

Personalista ako micro-influencer s osobnou značkou

V súčasnosti v biznise už nestačí personalistom meno a status na vizitke. Dnes je potreba mať vplyv. Personalista bude potrebovať “mať vplyv“ v segmente, v ktorom pôsobí a “byť viditeľným“. Personalista sa tak dostane do úlohy, ktorou bude sám “ovplyvňovať trh“ na mikro úrovni. Micro-influencing znamená, že človek ovplyvňuje konkrétnu malú časť cieľového trhu, a pritom udáva trendy trhu na mikro úrovni. Ľudia sa na týchto personalistov budú obracať sami a budú od nich žiadať ich služby. Personalisti sa tak stanú “magnetom“ na nových kolegov, služby a mnohokrát aj zákazníkov. K tomu, aby sa situácia stala realitou, bude personalista potrebovať mať vybudovanú silnú osobnú značku. Bude vystupovať na verejnosti na očiach v úlohe experta, vo svojom segmente bude uznávaná autorita (svojím know-how či osobným príbehom sa stane vzorom), ktorý udáva trendy a bude mať veľký vplyv.

Personalista ako happiness manager

Personalisti v rade väčších organizácií budú zastávať aj úlohu happiness managera, ktorý bude vytvárať a podporovať tvorbu a udržanie “zdravej podnikovej kultúry“, tzn. takéhoto prostredia, kde vládne vzájomná dôvera, komunikácia a princíp spätných väzieb spolupracovníkov a jednotlivých tímov, priateľské vzťahy, otvorené myslenie fungujúce na princípe “out of the box, think big, think different, open mindset“ umožňujúce brainstroming, kreatívne myslenie, priestor pre inovácie , evolučné kvantovej skoky, či schopnosť riešiť konflikty. Personalista sa posunie do úlohy, kedy on sám bude pomáhať manažmentu v otázkach leadershipu či komunikácie firemnej vízie a hodnôt. Personalista bude participovať na budovaní vzťahov vo vnútri firmy, riešení konfliktov medzi ľuďmi a vytváraní priateľského prostredia. A sám bude iniciátorom zmien. Personalisti budú vytvárať priestor, aby mali pracovníci príjemné a pokojné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre svoju prácu. Osobne predvídam, že v dlhodobej budúcnosti pribudne personalistom - happiness manažérom aj úplne nová úloha “mindfullness trénera“, ktorý bude zamestnanca učiť, ako pracovať so stresom, ako relaxovať a byť v prítomnom okamihu pre dosiahnutie a udržanie stavu flow pri práci, aby dosahovali svojho optimálneho výkonu a vytvárali prevenciu pred syndrómom vyhorenia či chorobami a dlhodobou neschopnosťou v dôsledku stresu.

Personalista ako mentor a kouč

Vedieť identifikovať talenty, potenciál a predpoklady kandidáta už v procese recruitmentu je pre personalistu jasná a prirodzená vec rovnako ako dýchanie. Dôležitou rolou personalistov dnes a dlhodobo v budúcnosti bude tieto talenty u každého jednotlivca v dlhodobom horizonte podporovať a rozvíjať ich v priebehu pracovného pomeru či kontraktu. Okrem samotného rozvoja talentov robením čiže “learning by doing“, bude personalista rozvíjať potenciál u ľudí formou mentoringu (dáva odporúčania a radí) či koučingu (kladie otázky a zamestnanec si nachádza riešenie sám). Od personalistov sa