Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 079 - Oprávky k ostatnému drobnému dlhodobému nehmotnému majetku

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.7.5 Účet 079 – Oprávky k ostatnému drobnému dlhodobému nehmotnému majetku

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D

Na účte 079 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady


079

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

701

 

079

 

079

 

 

MD

 

D

 

 

Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka

 

551

 

079

 

079

 

 

MD

 

D

 

 

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku:

-  zníženie oprávok

-  zvýšenie oprávok

 

079

551

 

551

079

 

079

 

 

MD

 

D

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: