Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 079 - Oprávky k ostatnému drobnému dlhodobému nehmotnému majetku

26.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.7.5 Účet 079 - Oprávky k ostatnému drobnému dlhodobému nehmotnému majetku

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D-

Na účte 079 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


079  MD D 
 Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 701  079  
079  MD D 
 Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka 551  079  
079  Predaj ostatného dlhodobého majetku 541  079  
079  Vyradenie z majetkovej evidencie subjektu verejnej správy  079  019  
079  MD D 
 Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku:   

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: