Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 322 - Zmenky na inkaso

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.2 Účet 322 – Zmenky na inkaso

Ing. Štefan Fabian PhD.

Na účte 322 - Zmenky na úhradu sa účtujú vydané vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči dodávateľovi, pri ktorom zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je najviac jeden rok. Nepoužívajú rozpočtové a príspevkové organizácie.

Účet 322 je účet pasív, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D.

Na účte 322 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


Por. číslo

 

Opis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

1

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

701

 

322

 

2

 

Úhrada záväzku vlastnou krátkodobou zmenkou

 

321, 325

 

322

 

3

 

Úhrada záväzku akceptovanou cudzou zmenkou

 

321, 325

 

322

 

4

 

Úhrada cudzej akceptovanej zmenky na úhradu zmenkou na inkaso (indosament zmenky):

 

322

 

312

 

5

 

a) nepriame ručenie zo zmenky na podsúvahovom účte

 

799

 

75.

 

6

 

Zvýšenie hodnoty zmenky o zmenkový úrok

 

562

 

322

 

7

 

Úhrada splatnej zmenky k úhrade v hotovosti

 

322

 

211

 

8

 

Úhrada splatnej zmenky prevodom z účtu.

 

322

 

221

 

9

 

Úhrada splatnej zmenky v cudzej mene:

 

322

 

221

 

10

 

a) kurzový zisk

 

322

 

663

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: