Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 325 - Ostatné záväzky

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.5 Účet 325 – Ostatné záväzky

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Pasívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D

Na účte 325 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


325

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

701

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie náhrad za výdavky realizované účtovnou jednotkou za inú organizáciu

 

315

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie záväzku voči iným účtovným jednotkám za práce vykonané osobami iných organizácií

 

518

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie zákonných príspevkov cudzím prevádzkovateľom spoločných stravovacích zariadení za stravovanie zamestnancov

 

527

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie náhrad sťahovacích nákladov účtovným jednotkám pri presune pracovníkov

 

512

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie nájomného za prenajaté priestory

 

518

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie faktúr za cestovné náhrady za zamestnancov od dopravných organizácií, organizácií spoločného stravovania a ubytovania alebo vyúčtovanie záväzku na refundáciu iným organizáciám

 

512

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie nájomného za prenajaté hnuteľné a nehnuteľné veci

 

518

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie nájomného za používanie spoločných telefónnych centrál a za rôzne telekomunikačné zariadenia

 

518

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie nákladov na preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie a pod.

 

518

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie poplatkov za čistenie kanálov, odvoz odpadu, deratizáciu, dezinfekciu a iných poplatkov podobného charakteru

 

518

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie nákladov na televízne a rozhlasové reklamné vysielania

 

518

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie poplatkov za inšpekciu a preskúšanie kotlov, výťahov, elektroinštalácie a iných zariadení dozorovaných autorizovanými inštitúciami

 

518

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Náhrady škôd, ktoré účtovné jednotky hradia iným organizáciám z dôvodu svojej zodpovednosti

 

548, 588

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie nájmu fyzických osôb za hnuteľné a nehnuteľné veci

 

518

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie náhrad fyzickým osobám (zamestnancom) za používanie vlastných nástrojov a náradia

 

548

 

325,333

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie záväzkov z náhrad škôd spôsobených škodlivými splodinami iným subjektom

 

548

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada ostatných záväzkov:

- v hotovosti

- z bežného účtu

 

325

325

 

211

221

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada záväzku v cudzej mene z devízového účtu (prepočet kurzom NBS):

- kurzový zisk

- kurzová strata

 

325

325

563

 

221 AÚ

663

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Uznané reklamácie v prospech odberateľov po úhrade pohľadávky

 

601, 602, 604

 

325

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada nájomného za hnuteľné a nehnuteľné veci

 

325

 

221

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada poplatkov za čistenie kanálov, odvoz odpadkov, deratizáciu, dezinfekciu a iných podobných poplatkov

 

325

 

221

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada poplatkov za revízie a preskúšanie kotlov, výťahov a podobných zariadení

 

325

 

221

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada záväzkov z náhrad škôd spôsobených iným účtovným jednotkám

 

325

 

221

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada vyúčtovaných záväzkov voči obyvateľstvu

 

325

 

211, 221

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Odpis premlčaných záväzkov

 

325

 

648,

 

325

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh zo záväzkov v cudzej mene:

- kurzová strata

- kurzový zisk

 

563

325

 

325

663

 

325

 

 

MD

 

D

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: