Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 326 - Nevyfakturované dodávky

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.6 Účet 326 – Nevyfakturované dodávky

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, poskytnuté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná sumu záväzku.

Pasívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D

Na účte 326 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


326

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

701

 

326

 

326

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na riadne záväzky po obdržaní faktúry:

-  pri dodávke obstarávaného dlhodobého majetku

-  obstaraní materiálu a tovaru

-  dodávkach energie

-  ostatných neskladovateľných dodávky (vodné, stočné)

-  nevyfakturovaných opravách

-  dodávkach služieb na účely reprezentácie

-  ostatných službách

 

326

326

326

326

326

326

326

 

321

321

321

321

321

321

325, 321

 

326

 

 

MD

 

D

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: