dnes je 26.9.2021

Input:

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.3 Účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 335 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


335

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

335

 

701

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Poskytnutie preddavku zamestnancovi na cestovné výdavky, drobné nákupy v hotovosti, úhrady služieb v hotovosti a pod.

 

335

 

211

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Poskytnutie cenín zamestnancom (napr. telefónne a iné karty, z ktorých sa dá čerpať hodnota)

 

335

 

213

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie spotrebovaných cenín

 

518, 538

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie nepoužitých cenín

 

213

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie preddavku po jeho vyúčtovaní

 

211

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Výdavky realizované z preddavkov na výplaty miezd

 

331

 

335

 

335

 

 

MD

 

D