Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty

3.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4.3 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa o dani z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 sa účtuje vznik povinnosti účtovnej jednotky zaplatiť daň z pridanej hodnoty, na ťarchu účtu 343 sa účtuje

nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

Konečný zostatok účtu 343 sa vykazuje v súvahe podľa jeho charakteru v súvahe buď na strane aktív v obežnom majetku alebo na strane pasív ako cudzí zdroj. 
Text účtovného prípadu  MD D 
 Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  701  343  
1.  Účtovanie v organizácii, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty:  
 Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru/služieb v tuzemsku z iného členského štátu  04x, 11x,13x  343  
 Úhrada daňovej povinnosti správcovi dane z výdavkového účtu  343  22x  
2.  Účtovanie v organizácii, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty faktúra od dodávateľa za tovar/službu  
 
 cena dodávky bez DPH  11x,13x   
 DPH  343   
 celková fakturovaná suma     321-  
 nákup v hotovosti:  
 cena nákupu bez DPH  11x,13x   
 DPH  343   
 celková suma nákupu   211  
 prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v oblasti stavebnej činnosti (podnikateľská činnosť), faktúra od dodávateľa za splnenú dodávku bez DPH (povinnosť samozdanenia”:  
 cena bez DPH  04x,511  321  
 výpočet DPH z fakturovanej sumy  04x,511  343  
3.  Úhrada faktúry z bankového účtu  321  221  
4.  Úhrada vlastnej daňovej povinnosti z bankového účtu    343  221  
5.  Vystavená faktúra odberateľovi za poskytnutie tovarov/služieb: 
 - suma dodávky bez DPH   60x  
 - DPH   343  
 - celková fakturovaná suma    311   

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: