Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 345 - Ostatné dane a poplatky

22.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4.4 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký

Pasívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D.


Na účte 345 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

Por. číslo Text účtovného prípadu MD D 
1.  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  701  345  
2.  Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane:    
 - pri reklamáciách voči dodávateľovi po úhrade záväzku  311,315  345  
 - pri reklamáciách pred úhradou záväzku  321  345  
 - pri daroch  543  345  
 - pri použití výrobkov na reprezentačné účely  513  345  
 - pri použití výrobkov na reklamu  548  345  
 - pri mankách a škodách voči tretím osobám  378  345  
 - pri mankách a škodách (ak nepoznáme vinníka)  549  345  
3.  Zúčtovanie nároku na vrátenie spotrebnej dane:    
 - pri reklamáciách, ak bola pohľadávka zaplatená  345  538  
 - pri reklamáciách, ak pohľadávka nebola zaplatená  345  311  
4.  Úhrada spotrebnej dane  345  221/RK,222/RK,225/RK  
5.  Inkaso nároku na vrátenie spotrebnej dane  221/RK,222/RK,225/RK  345  
6.  Vyrubenie spotrebných daní za minulé roky  428  345  
7.  Sankcie pri spotrebných daniach  545  345  
8.  Predpis dane z motorových vozidiel podľa daňového priznania (spravidla len pri podnikateľskej činnosti)  531  345  
9.  Dodatočné vyrubenie dane z motorových vozidiel  538  345  
10.  Sankcie pri dani z motorových vozidiel  545  345  
11.  Predpis dane z nehnuteľností  532  345  
12.  Dodatočné vyrubenie dane z nehnuteľností  532  345  
13.  Sankcie z ostatných daní  545  345  
14.  Úhrada daní účtovaných na účte 345  345  221/RK,222/RK,225/RK  
15.  Odvody za dočasné a trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy  042  345  
16.  Povinnosť platby súdnych, miestnych a správnych poplatkov  538  345  

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: