dnes je 5.7.2020

Input:

Účet 378 - Iné pohľadávky

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.7.8 Účet 378 – Iné pohľadávky

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 378 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


378

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

378

 

701

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie náhrad za manká a škody (poisťovňa, tretie osoby):

-  ak ide o náhradu škody z mimoriadnych príčin

 

378

378

 

648

672

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Nároky z finančných investícií

 

378

 

665

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

 

378

 

666

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

 

702

 

378

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie nároku na vyrovnávací podiel u spoločníka

 

378

 

665

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Nárok na podiel na likvidačnom zostatku

 

378

 

665

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Poskytnutie krátkodobej pôžičky inému subjektu

 

378

 

211, 221

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Preddavky poskytnuté na nákup CP

 

378

 

221

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie úroku z poskytnutej pôžičky

 

378

 

662

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Predpis zmluvných pokút a úrokov z omeškania

 

378

 

644

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Odovzdanie majetku správcovi vkladu pri vzniku spoločnosti pred zápisom do obchodného registra:

- finančná hotovosť, vklad na určený účet

- dlhodobý odpisovaný majetok

- pozemky, umelecké diela, zbierky

- zásoby

 

378

378

378

378

 

211, 221

07x, 08x

03x

1xx

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada pohľadávok v Sk

 

211, 221

 

378

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Inkaso pohľadávok v cudzej mene na devízový účet (prepočet kurzom NBS):

- inkasovaná suma

- kurzový zisk

- kurzová strata

 

221

378

563

 

378

663

378

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Odpis pohľadávky

 

546

 

378

 

378

 

 

MD

 

D

 

 

Postúpenie pohľadávky

 

546

 

378

 

378

 

 

MD

 

D