dnes je 7.7.2020

Input:

Účet 532 - Daň z nehnuteľnosti

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.4.2 Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti

Ing. Štefan Fabian

PhD.; Ing. Ján Šelbacký

Na tomto účte účtuje účtovná jednotka, ktorá je platiteľom dane z nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. § 4 (t.j. daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov), na základe daňového priznania a výmeru na zaplatenie dane.

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia

Na účte 532 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


č.

 

Opis účtovné prípadu

 

MD

 

D

 

1.

 

Zúčtovanie predpisu dane z nehnuteľnosti v zákonom stanovenej výške

 

532

 

345

 

2.

 

Priama úhrada dane - bez účtovania predpisu

 

532

 

22x, 211

 

3.

 

Dodatočná domeranie dane z nehnuteľnosti za bežný rok

 

532*

 

345

 

4.

 

Dodatočne zníženie - nárok na vrátenie dane z nehnuteľnosti

 

345

 

532