Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 564 - Náklady na precenenie cenných papierov

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.7.4 Účet 564 - Náklady na precenenie cenných papierov

Ing. Štefan Fabian PhD.

Na tomto účte sa účtuje zmena reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podľa § 27 ods. 1 zákona o účtovníctve ako zníženie ich hodnoty.

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia.

Na účte 564 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


Por. číslo

 

Opis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: