Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 564 - Náklady na precenenie cenných papierov

6.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.7.4 Účet 564 - Náklady na precenenie cenných papierov

Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte sa účtuje zmena reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podľa § 27 ods. 1 ZoÚ ako zníženie ich hodnoty.

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia.

Na účte 564 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


Por. číslo Opis účtovného prípadu MD D 

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: