Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.9.4 Účet 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Na tomto účte účtuje účtovné jednotka, ktorou je obec alebo vyšší územný celok transfery poskytnuté rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v rámci konsolidovaného celku obce alebo vyššieho územného celku (RO a PO nimi zriadenými).

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia

Na účte 584 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


584

 

 

MD

 

D

 

 

Poukázanie prostriedkov z rozpočtu obce/VÚC na účet RO a PO v rámci konsolidačného celku na bežné výdavky:

 

584

 

221

 

584

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu, ako zníženie pohľadávky, vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku v RO a PO v rámci konsolidovaného celku

 

584

 

355

 

584

 

 

MD

 

D

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: