Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.9.5 Účet 585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Na tomto účte účtuje účtovné jednotka, ktorou je obec alebo vyšší územný celok transfery poskytnuté ostatným subjektom verejnej správy

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia

Na účte 585 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


585

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie obcou /VUC poskytnutého transferu iným subjektom verejnej správy (napr. iným obciam) bez určenia účelu:

-  bežný transfer

-  kapitálový transfer

 

585

585

 

221

221

 

585

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie poskytnutých transferov obcou/VUC iným subjektom verejnej správy (napr. iným obciam) po splnení stanovených podmienok

:

-  bežný transfer

-  kapitálový transfer

 

585

585

 

359

359

 

585

 

 

MD

 

D

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: