Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy

27.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.9.5 Účet 585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte účtuje účtovné jednotka, ktorou je obec alebo vyšší územný celok transfery poskytnuté ostatným subjektom verejnej správy.

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia.

Na účte 585 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


585  MD D 
 Zúčtovanie obcou /VUC poskytnutého transferu iným subjektom verejnej správy (napr. iným obciam) bez určenia účelu:   
 - bežný transfer  585  221  
 - kapitálový transfer  585  221  
585  MD D 
 Zúčtovanie poskytnutých transferov obcou/VUC iným subjektom verejnej správy (napr. iným obciam) po splnení stanovených podmienok   
 - bežný transfer  585  359  
 - kapitálový transfer  585  359  
585  MD D 

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: