Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy

27.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.9.6 Účet 586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte účtuje účtovné jednotka, ktorou je obec alebo vyšší územný celok transfery poskytnuté subjektom mimo verejnej správy.

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia.

Na účte 586 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


586  MD D 
 Zúčtovanie obcou /VUC poskytnutého transferu subjektom mimo verejnej správy (napr. neziskovým organizáciám) bez určenia účelu:   
 - bežný transfer  586  221  
 - kapitálový transfer  586  221  
586  MD D 
 Zúčtovanie poskytnutých transferov obcou/VUC subjektom mimo verejnej správy (napr. podnikateľským subjektom) po splnení stanovených podmienok:   
 - bežný transfer  586  372  
 - kapitálový transfer  586  372  
 Poskytnutie transferu s podmienkou/účelom 372  221  
586  MD D 

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: