Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.9.9 Účet 589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov

Ing. Štefan Fabian PhD.

Na tomto účte účtujú účtovné jednotky, ktoré sú rozpočtovou organizáciou predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške nevyinkasovaných príjmov, ktoré sú výnosom daného obdobia. O nákladoch z budúceho odvodu príjmov sa účtuje ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierky, ak sa netvorí opravná položka k pohľadávke z rozpočtových príjmov.

Účet 589 je výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia.

Na účte 589 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


Por. číslo

 

Opis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

1.

 

Zúčtovanie budúceho odvodu rozpočtových príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

 

589

 

351

 

2.

 

Úprava zúčtovania odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa

 

351

 

589

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: