Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov

6.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.9.9 Účet 589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte účtujú účtovné jednotky, ktoré sú rozpočtovou organizáciou zriadenou subjektom verejnej správy predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške nevyinkasovaných príjmov, ktoré sú výnosom daného obdobia. O nákladoch z budúceho odvodu príjmov sa účtuje ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierky, ak sa netvorí opravná položka k pohľadávke z rozpočtových príjmov.

Účet 589 je výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia.

Na účte 589 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


589  MD D 
 Zúčtovanie budúceho odvodu rozpočtových príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  589  351  
589  MD D 
 Úprava zúčtovania odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa  351  589  
589  MD D 

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: