dnes je 8.12.2023

Input:

Účtová osnova a účtový rozvrh v NO

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.1.3 Účtová osnova a účtový rozvrh v NO

PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov smernice:    Účtová osnova a účtový rozvrh    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť smernice:       
Prílohy:       

Článok IVšeobecné ustanovenia

Účtová osnova obsahuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov usporiadanie účtových tried, účtových skupín, syntetické a podsúvahové účty na účtovanie účtovných prípadov, ich číselné a slovné označenie.

Účtový rozvrh účtovnej jednotky bol zostavený v súlade s Opatrením MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené

Najnovšie články
viac článkov