dnes je 26.9.2021

Input:

Účtovanie čiastočne odpísaného nehnuteľného majetku rozpočtovej organizácie v roku 2021

27.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.2.1 Účtovanie čiastočne odpísaného nehnuteľného majetku rozpočtovej organizácie v roku 2021

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Na základe zmluvy o prevode správy hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu nám, ako rozpočtovej organizácie od inej rozpočtovej organizácie, bol bezodplatným prevodom prevedený majetok štátu.

Chceme sa spýtať, či je postup účtovania čiastočne odpísaného nehnuteľného majetku správny :

oprávky - odpísané 042/089

zostat. cena 042/353

zaradenie v obstaráv. cene 029/042

odpis ešte neodpísanej sumy 551/089

353/682

Odpoveď:

Žiaľ uvedené účtovanie nie je správne. Podľa môjho názoru by malo by účtovanie:

Obstarávacia cena MD 042

Zostatková cena D 353

Oprávky (doteraz zaúčtované) D 089

Zaradenie do používania MD 029/D042

odpis ešte neodpísanej sumy MD 551/D089

MD 353/D682

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií