dnes je 6.8.2020

Input:

Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku na príkladoch

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.3 Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku na príkladoch

Ing. Miriam Majorová PhD. ; Ing Terézia Urbanová ; Mgr. Jozef Sýkora

MBA

Príklad účtovania obstarania dlhodobého nehmotného majetku


Popis účtovného prípadu

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Poskytnutie preddavku na nákup účtovného

softvéru z bankového účtu

 

 

800

 

 

051

 

 

22x

 

 

Faktúra od dodávateľa za softvér:

– za právo na využívanie softvéru

– za náklady na zaškolenie pracovníkov pre prácu s novým softvérom

 

 

2500

250

 

 

041

518

 

 

321

321

 

 

Zúčtovanie poskytnutého preddavku

 

 

800

 

 

321

 

 

051

 

 

Uvedenie účtovného softvéru do užívania

 

 

2500

 

 

013

 

 

041

 

 

Príklad účtovania odpisovania dlhodobého nehmotného majetku


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Softvér zakúpený v októbri začala účtovná

jednotka odpisovať. Podľa odpisového plánu

odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky.

(ročný odpis: 2 500/4 = 625

mesačný odpis: 625/12 = 52, odpisy za 3 mesiace)

 

 

156

 

 

551

 

 

073

 

 

Príklad účtovania vyraďovania dlhodobého nehmotného majetku


Ak účtovná jednotka dlhodobý nehmotný majetok nepoužíva a neplánuje ho používať ani v budúcnosti (nebudú z neho plynúť ekonomické úžitky), je dôvod na jeho vyradenie z účtovníctva.

Pri vyraďovaní môže ísť o odpisovaný dlhodobý nehmotný majetok, ktorý je v čase vyradenia plne odpísaný, alebo sa vyraďuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorý ešte nie je plne odpísaný. V tomto prípade sa zostatková cena daného majetku zaúčtuje do nákladov.

Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Účtovanie vyradenia plne odpísaného oceniteľného práva, licencie, ktorú už účtovná jednotka

nepoužíva pri svojej činnosti

obstarávacia cena 35 000 €

 

 

35 000

 

 

074

 

 

014

 

 

Vyradenie oceniteľného práva, licencie,

ktorá nie je plne odpísaného

(zostatková cena: OC – oprávky = 8 750 €)

 

 

8750

 

 

551

 

 

074

 

 

Vyradenie oceniteľného práva

 

 

35 000

 

 

074

 

 

014

 

 

Vyradenie v dôsledku predaja

– zúčtovanie zostatkovej ceny

 

 

8750

 

 

541

 

 

074

 

 

Vyradenie oceniteľného práva

 

 

35 000

 

 

074

 

 

014

 

 

Vyradenie v dôsledku škody

(stal sa z neho nepoužiteľný majetok)

 

 

8750

 

 

549

 

 

074

 

 

Vyradenie oceniteľného práva

 

 

35 000

 

 

074

 

 

014

 

 

Príklady účtovania sú zostavené pre rôzne typy účtovných jednotiek, aby si čitatelia uvedomili rozdielnosť používania bankových účtov a účtov vyjadrujúcich zúčtovacie vzťahy v rámci účtovej triedy 3.

Príklad účtovania softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Vznik nákladov pri obstaraní softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)

 

 

3000

 

 

521

 

 

331

 

 

Aktivácia nákladov na obstaranie softvéru

vlastnou činnosťou

 

 

3000

 

 

041

 

 

623

 

 

Zaradenie softvéru vytvoreného vlastnou

činnosťou do používania

 

 

3000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (3000/4 = 750)

 

 

750

 

 

551

 

 

073

 

 

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Vznik nákladov pri obstaraní softvéru vytvoreného vlastnou

činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)

 

 

3000

 

 

521

 

 

331

 

 

Aktivácia nákladov na obstaranie softvéru vlastnou činnosťou

 

 

3000

 

 

041

 

 

623

 

 

Zaradenie softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou

do používania

 

 

3000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (3000/4 = 750)

 

 

750

 

 

551

 

 

073

 

 

Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Vznik nákladov pri obstaraní softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)

 

 

3000

 

 

521

 

 

331

 

 

Aktivácia nákladov na obstaranie

softvéru vlastnou činnosťou

 

 

3000

 

 

041

 

 

623

 

 

Zaradenie softvéru vytvoreného

vlastnou činnosťou do používania

 

 

3000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (3000/4 = 750)

 

 

750

 

 

551

 

 

073

 

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Vznik nákladov pri obstaraní softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)

 

 

3000

 

 

521

 

 

331

 

 

Aktivácia nákladov na obstaranie

softvéru vlastnou činnosťou

 

 

3000

 

 

041

 

 

623

 

 

Zaradenie softvéru vytvoreného

vlastnou činnosťou do používania

 

 

3000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (3000/4 = 750)

 

 

750

 

 

551

 

 

073

 

 

Účtovanie v obci a vo vyššom územnom celku


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Vznik nákladov pri obstaraní softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)

 

 

3000

 

 

521

 

 

331

 

 

Aktivácia nákladov na obstaranie softvéru vlastnou činnosťou

 

 

3000

 

 

041

 

 

623

 

 

Zaradenie softvéru vytvoreného

vlastnou činnosťou do používania

 

 

3000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (3000/4 = 750)

 

 

750

 

 

551

 

 

073

 

 

Príklad účtovania softvéru obstaraného dodávateľským spôsobom

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Faktúra za nakúpený softvér

 

 

6000

 

 

041

 

 

321

 

 

Úhrada faktúry za nakúpený softvér z účtu štátnych rozpočtových výdavkov

- z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu

 

 

6000

 

 

321

 

 

225

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

 

 

6000

 

 

352

 

 

353

 

 

Uvedenie softvéru do používania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov

 

 

1500

 

 

353

 

 

682

 

 

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Faktúra za nakúpený softvér

 

 

6000

 

 

041

 

 

321

 

 

Úhrada faktúry za nakúpený softvér z výdavkového rozpočtového účtu

– z kapitálového transferu od zriaďovateľa

 

 

6000

 

 

321

 

 

222

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

 

 

6000

 

 

354

 

 

355

 

 

Uvedenie softvéru do používania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov

 

 

1500

 

 

355

 

 

692

 

 

Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Faktúra za nakúpený softvér

 

 

6000

 

 

041

 

 

321

 

 

Úhrada faktúry za nakúpený softvér z bežného účtu

 

 

6000

 

 

321

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

 

 

6000

 

 

352

 

 

353

 

 

Uvedenie softvéru do používania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

1500

 

 

353

 

 

682

 

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Faktúra za nakúpený softvér

 

 

6000

 

 

041

 

 

321

 

 

Úhrada faktúry za nakúpený softvér z bežného účtu

 

 

6000

 

 

321

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

 

 

6000

 

 

354

 

 

355

 

 

Uvedenie softvéru do používania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu

od zriaďovateľa do výnosov

 

 

1500

 

 

355

 

 

692

 

 

Účtovanie v obci a vo vyššom územnom celku


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Obstaranie softvéru z vlastných prostriedkov samosprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúra za nakúpený softvér

 

 

6000

 

 

041

 

 

321

 

 

Úhrada faktúry za nakúpený softvér z bežného účtu

 

 

6000

 

 

321

 

 

221

 

 

Uvedenie softvéru do používania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Obstaranie softvéru z prostriedkov zo štátneho rozpočtu

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijatie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu

na nákup softvéru

 

 

6000

 

 

221

 

 

357

 

 

Faktúra za nakúpený softvér

 

 

6000

 

 

041

 

 

321

 

 

Úhrada faktúry za nakúpený softvér z bežného účtu

 

 

6000

 

 

321

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR

 

 

6000

 

 

357

 

 

384

 

 

Uvedenie softvéru do používania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov

 

 

1500

 

 

384

 

 

694

 

 

Príklad účtovania bezodplatne nadobudnutého softvéru

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijatie darovaného softvéru

 

 

6000

 

 

041

 

 

384

 

 

Uvedenie softvéru do používania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie

výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia

 

 

1500

 

 

384

 

 

688

 

 

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijatie darovaného softvéru

 

 

6000

 

 

041

 

 

384

 

 

Uvedenie softvéru do používania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie

výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia

 

 

1500

 

 

384

 

 

698

 

 

Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijatie darovaného softvéru

 

 

6000

 

 

041

 

 

384

 

 

Uvedenie softvéru do používania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie

výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia

 

 

1500

 

 

384

 

 

688

 

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijatie darovaného softvéru

 

 

6000

 

 

041

 

 

384

 

 

Uvedenie softvéru do používania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie

výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia

 

 

1500

 

 

384

 

 

698

 

 

Účtovanie v obci a vo vyššom územnom celku


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijatie darovaného softvéru od subjektu mimo VS

 

 

6000

 

 

041

 

 

384

 

 

Uvedenie softvéru do používania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 rok (6 000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie

výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia

 

 

1500

 

 

384

 

 

698

 

 

Príklad účtovania softvéru obstaraného dodávateľským spôsobom s poskytnutím preddavku

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Poskytnutie preddavku na nákup softvéru

 

 

2000

 

 

051

 

 

225

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu

 

 

2000

 

 

352

 

 

353

 

 

Faktúra od dodávateľa za softvér

 

 

6000

 

 

041

 

 

321

 

 

Zúčtovanie poskytnutého preddavku

 

 

2000

 

 

321

 

 

051

 

 

Úhrada doplatku faktúry

 

 

4000

 

 

321

 

 

225

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu

 

 

4000

 

 

352

 

 

353

 

 

Uvedenie účtovného softvéru do užívania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6 000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov

 

 

1500

 

 

353

 

 

682

 

 

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Poskytnutie preddavku na nákup softvéru

 

 

2000

 

 

051

 

 

222

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

 

 

2000

 

 

354

 

 

355

 

 

Faktúra od dodávateľa za softvér

 

 

6000

 

 

041

 

 

321

 

 

Zúčtovanie poskytnutého preddavku

 

 

2000

 

 

321

 

 

051

 

 

Úhrada doplatku faktúry

 

 

4000

 

 

321

 

 

222

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu

 

 

4000

 

 

354

 

 

355

 

 

Uvedenie účtovného softvéru do užívania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov

 

 

1500

 

 

355

 

 

692

 

 

Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Poskytnutie preddavku na nákup softvéru

 

 

2000

 

 

051

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

 

 

2000

 

 

352

 

 

353

 

 

Faktúra od dodávateľa za softvér

 

 

6000

 

 

041

 

 

321

 

 

Zúčtovanie poskytnutého preddavku

 

 

2000

 

 

321

 

 

051

 

 

Úhrada doplatku faktúry

 

 

4000

 

 

321

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu

 

 

4000

 

 

352

 

 

353

 

 

Uvedenie účtovného softvéru do užívania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov

 

 

1500

 

 

353

 

 

682

 

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Poskytnutie preddavku na nákup softvéru

 

 

2000

 

 

051

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

 

 

2000

 

 

354

 

 

355

 

 

Faktúra od dodávateľa za softvér

 

 

6000

 

 

041

 

 

321

 

 

Zúčtovanie poskytnutého preddavku

 

 

2000

 

 

321

 

 

051

 

 

Úhrada doplatku faktúry

 

 

4000

 

 

321

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu

 

 

4000

 

 

354

 

 

355

 

 

Uvedenie účtovného softvéru do užívania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov

 

 

1500

 

 

355

 

 

692

 

 

Účtovanie v obci a vo vyššom územnom celku


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Poskytnutie preddavku na nákup softvéru z vlastných prostriedkov

 

 

2000

 

 

051

 

 

221

 

 

Faktúra od dodávateľa za softvér

 

 

6000

 

 

041

 

 

321

 

 

Zúčtovanie poskytnutého preddavku

 

 

2000

 

 

321

 

 

051

 

 

Úhrada doplatku faktúry

 

 

4000

 

 

321

 

 

221

 

 

Uvedenie účtovného softvéru do užívania

 

 

6000

 

 

013

 

 

041

 

 

Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)

 

 

1500

 

 

551

 

 

073

 

 

Príklad účtovania vyradenia softvéru

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Účtovanie vyradenia plne odpísaného softvéru

 

 

6000

 

 

073

 

 

013

 

 

Vyradenie likvidáciou

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

353

551

353

073

 

 

073

682

073

682

013

 

 

Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od podnikateľa

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– softvéru vyradenie z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

551

384

073

 

 

073

688

073

688

013

 

 

Vyradenie v dôsledku predaja

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– softvéru vyradenie z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

2500

6000

2500

 

 

316

073

224

 

 

641

013

316

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– vyradenie softvéru z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

625

625

875

875

2500

6000

2500

 

 

551

353

541

353

316

073

224

 

 

073

682

073

682

641

013

316

 

 

Vyradenie v dôsledku škody

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku škody (stal sa z neho nepoužiteľný majetok), pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

353

549

353

073

 

 

073

682

073

682

013

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku škody, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od podnikateľa

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– softvéru vyradenie z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

549

384

073

 

 

073

688

073

688

013

 

 


Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC

Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Účtovanie vyradenia plne odpísaného softvéru

 

 

6000

 

 

073

 

 

013

 

 

Vyradenie likvidáciou

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je

úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

355

551

355

073

 

 

073

692

073

692

013

 

 

Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je

úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

541

384

073

 

 

073

694

073

694

013

 

 

Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je

úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou softvéru

– vyradenie z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

551

384

073

 

 

073

698

073

698

013

 

 

Vyradenie v dôsledku predaja

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– vyradenie softvéru z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

2500

6000

2500

 

 

318

073

223

 

 

641

013

318

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– vyradenie softvéru z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

625

625

875

875

2500

6000

2500

 

 

551

384

541

384

318

073

223

 

 

073

694

073

694

641

013

318

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– vyradenie softvéru z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

625

625

875

875

2500

6000

2500

 

 

551

355

541

355

318

073

223

 

 

073

692

073

692

641

013

318

 

 

Vyradenie v dôsledku škody

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku škody (stal sa z neho nepoužiteľný majetok), pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

355

549

355

073

 

 

073

692

073

692

013

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku škody (stal sa z neho nepoužiteľný majetok), pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového

transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

549

384

073

 

 

073

694

073

694

013

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku škody, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

549

384

073

 

 

073

698

073

698

013

 

 

Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Účtovanie vyradenia plne odpísaného softvéru

 

 

6000

 

 

073

 

 

013

 

 

Vyradenie likvidáciou

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je

úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

353

551

353

073

 

 

073

682

073

682

013

 

 

Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je

úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

551

384

073

 

 

073

688

073

688

013

 

 

Vyradenie v dôsledku predaja

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– vyradenie softvéru z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

2500

6000

2500

 

 

311

073

221

 

 

641

013

311

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z vlastných prostriedkov

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– vyradenie softvéru z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

625

875

2500

6000

2500

 

 

551

541

311

073

221

 

 

073

073

641

013

311

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– vyradenie softvéru z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

625

625

875

2500

6000

2500

 

 

551

384

541

311

073

221

 

 

073

688

073

641

013

311

 

 

Vyradenie v dôsledku škody

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku škody, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– softvéru vyradenie z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

549

384

073

 

 

073

688

073

688

013

 

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Účtovanie vyradenia plne odpísaného softvéru

 

 

6000

 

 

073

 

 

013

 

 

Vyradenie likvidáciou

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je

úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového

transferu od zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

355

551

355

073

 

 

073

692

073

692

013

 

 

Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je

úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

551

384

073

 

 

073

698

073

698

013

 

 

Vyradenie v dôsledku predaja

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– softvéru vyradenie z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

2500

6000

2500

 

 

311

073

221

 

 

641

013

311

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z vlastných prostriedkov

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– vyradenie softvéru z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

625

875

2500

6000

2500

 

 

551

541

311

073

221

 

 

073

073

641

013

311

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

– tržby z predaja softvéru

– inkaso pohľadávky

 

 

625

625

875

875

6000

2500

2500

 

 

551

384

541

384

073

311

221

 

 

073

694

073

694

013

641

311

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

– tržby z predaja softvéru

– inkaso pohľadávky

 

 

625

625

875

875

6000

2500

2500

 

 

551

355

541

355

073

311

221

 

 

073

692

073

692

013

641

311

 

 

Vyradenie v dôsledku škody

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku škody, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

549

384

073

 

 

073

698

073

698

013

 

 


Účtovanie v obci a vo vyššom územnom celku

Popis účtovného prípadu

 

 

 

 

MD

 

 

D

 

 

Účtovanie vyradenia plne odpísaného softvéru

 

 

6000

 

 

073

 

 

013

 

 

Vyradenie likvidáciou

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je

úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

551

384

073

 

 

073

694

073

694

013

 

 

Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je

úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z vlastných prostriedkov

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

875

6000

 

 

551

551

073

 

 

073

073

013

 

 

Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je

úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– softvéru vyradenie z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

551

384

073

 

 

073

698

073

698

013

 

 

Vyradenie v dôsledku predaja

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– vyradenie softvéru z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

2500

6000

2500

 

 

318

073

221

 

 

641

013

318

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– vyradenie softvéru z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

625

625

875

875

2500

6000

2500

 

 

551

384

541

384

318

073

221

 

 

073

694

073

694

641

013

318

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

625

625

875

875

6000

2500

2500

 

 

551

384

541

384

073

318

221

 

 

073

698

073

698

013

641

318

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z vlastných prostriedkov

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)

– vyradenie softvéru z používania

– inkaso pohľadávky z predaja softvéru

 

 

625

875

2500

6000

2500

 

 

551

541

318

073

221

 

 

073

073

641

013

318

 

 

Vyradenie v dôsledku škody

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku škody (stal sa z neho nepoužiteľný majetok), pričom softvér nie je

úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového

transferu zo štátneho rozpočtu.

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €

– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

625

875

875

6000

 

 

551

384

549

384

073

 

 

073

694

073

694

013

 

 

Vyradenie softvéru v dôsledku škody (stal sa z neho nepoužiteľný majetok), pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z vlastných zdrojov

Vyradenie je po troch rokoch, v máji:

– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)

– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru

– vyradenie softvéru z používania

 

 

625

875

6000

 

 

551

549

073

 

 

073

073

013

 

 

Postup účtovania poskytnutia rôznych typov preddavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Účtovanie v obci – preddavok poskytnutý z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu

 

 

MD

 

 

D

 

 

Poskytnutý preddavok na dlhodobý nehmotný majetok na základe zmluvy

z bankového účtu

 

 

051

 

 

221

 

 

Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý nehmotný majetok

 

 

041

 

 

321

 

 

Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom

 

 

321

 

 

051

 

 

Úhrada nedoplatku za dlhodobý nehmotný majetok z bankového účtu na základe faktúry

 

 

321

 

 

221

 

 

Zaradenie majetku do užívania

 

 

01x

 

 

041

 

 

Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku

 

 

551

 

 

07x

 

 

Poskytnutý preddavok na dlhodobý nehmotný majetok na základe zmluvy

priamo z úveru

 

 

051

 

 

461, 231

 

 

Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý nehmotný majetok

 

 

041

 

 

321

 

 

Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom

 

 

321

 

 

051

 

 

Úhrada nedoplatku za dlhodobý nehmotný majetok priamo z úveru na základe faktúry

 

 

321

 

 

461, 231

 

 

Účtovanie v obci – preddavok poskytnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu


Popis účtovného prípadu

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijatý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

 

 

221

 

 

357

 

 

Poskytnutý preddavok na dlhodobý nehmotný majetok na základe zmluvy z bankového účtu

 

 

051

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

357

 

 

384

 

 

Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý nehmotný majetok

 

 

041

 

 

321

 

 

Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom

 

 

321

 

 

051

 

 

Úhrada nedoplatku za dlhodobý nehmotný majetok z bankového účtu na základe faktúry

 

 

321

 

 

221

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

357

 

 

384

 

 

Zaradenie majetku do užívania

 

 

01x

 

 

041

 

 

Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku

 

 

551

 

 

07x

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k dlhodobému nehmotnému majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov

 

 

384

 

 

694

 

 

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom – preddavok poskytnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu


Popis účtovného prípadu

 

 

MD

 

 

D

 

 

Prijatý kapitálový transfer prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu na výdavkový rozpočtový účet

 

 

222

 

 

357

 

 

Poskytnutý preddavok na dlhodobý nehmotný majetok na základe zmluvy z výdavkového rozpočtového účtu

 

 

051

 

 

222

 

 

Zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

357

 

 

384