dnes je 29.9.2023

Input:

Účtovanie dobropisu v obci v roku 2023

31.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.3 Účtovanie dobropisu v obci v roku 2023

Ing. Jozef Pohlod


Otázka:

Mám otázku ohľadne zúčtovania faktúry za telefón.

1. 7. 2022 nám prišla FA za telefón v hodnote 91,50 €. Následne prišiel dobropis, ale len v papierovej forme, to znamená poštou v sume 71,51 € bola z tohto dobropisu odrátaná suma už nasledujúcej faktúry za august v sume 19,99 €. A prišla mi aj ostrá FA za sumu 19,99 €.

Mám zaúčtovanú iba faktúru za mesiac júl ako 518/321 a úhradu 321/221.

Ako to, prosím, zaúčtovať?

Odpoveď:

Legislatívna úprava: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Pohľad autora na problematiku:

Pokiaľ ste dostali dobropis na určitú finančnú čiastku, znamená to, že zo strany dodávateľa došlo k zníženiu pôvodnej ceny za poskytnuté telefónne služby. Pre Vás ako odberateľa účtovanie zníženia ceny znamená úpravu sumy pôvodne zúčtovaného nákladu za telefónne služby, ktorá bola účtovaná v mesiaci júl na