Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie koncesionárskych poplatkov v roku 2019

17.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.2.2 Účtovanie koncesionárskych poplatkov v roku 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA


Ako sa účtujú poplatky RTVS (koncesionárske poplatky) a aká je ekonomická klasifikácia?

Sme príspevková organizácia zriadená mestom

Odpoveď:

Subjekt verejnej správy účtuje náklad na úhradu koncesionárskych poplatkov Rozhlasu a televízii Slovenska na základe došlej dodávateľskej faktúry v zmysle normatívneho právneho aktu – opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov cez účet 538. V zmysle § 60 ods. 4 predmetného opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31 sa na predmetnom účte 538 – Ostatné dane a poplatky účtuje predpis povinnosti ostatných daní a poplatkov súvzťažne s účtom 345 – Ostatné dane a poplatky. Účtujú sa tu dane a poplatky podľa osobitných predpisov, najmä miestne dane, miestne poplatky, správne poplatky, notárske poplatky, poplatky za zriadenie a zrušenie záložného práva, súdne trovy, súdne

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: