dnes je 6.7.2020

Input:

Účtovanie nájomného nájomcovi v roku 2019

29.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.2.2 Účtovanie nájomného nájomcovi v roku 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA


Sme príspevková organizácia. Na základe nájomných zmlúv prenajímame dlhodobo priestory budovy internátu. Ako správne zaúčtovať vystavenú faktúru za prenájom – mesačne?

Odpoveď:

Subjekt verejnej správy účtuje vystavenie odberateľskej faktúry prostredníctvom pohľadávkového účtu 318 súvzťažne s účtom výnosov 6xx, (v praxi často cez účet 648) v zmysle § 43 ods. 8 a nasl. opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p., pri prijatí je účtované cez účet 221 súvzťažne