Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie pohľadávok

30.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.1 Účtovanie pohľadávok

Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Účtová skupina 31 – Pohľadávky

Účtujú sa tu predovšetkým krátkodobé pohľadávky z obchodného styku (odberatelia), poskytnuté prevádzkové preddavky, ostatné pohľadávky, zmenky na inkaso prijaté od odberateľov a iných dlžníkov a pohľadávky za zmenky odovzdané banke na preplatenie.

Okrem účtov, na ktorých sa účtujú pohľadávky z obchodného styku, obsahuje účtová skupina 31 aj účty, špecifické pre účtovné jednotky verejnej správy, na ktorých sa budú účtovať pohľadávky rozpočtových príjmov:

  • 316 − Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov,

  • 317 − Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov,

  • 318 − Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom,

  • 319 − Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov.


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: